Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 3.1 GMP: G. Неформатна та хірургічна гастроентерологія M. Метаболічна мозаїка: хірургія та діабет P. Поради і тонкощі в сучасній колопроктологія

Українська військово-медична академія
ГО «Асоціація ран, хірургії, загоєння»

м. Київ, 14-15 грудня 2023

Поради і тонкощі в сучасній колопроктології / Tips and tricks in modern coloproctology

 • Складнощі складних анальних нориць
 • Особливості МРТ відображення складних перианальних нориць
 • Новітні технології лікування складних перианальних нориць: територія вибору
 • Тактика лікування складних нориць в університетській клініці університету Анкари

Гемороїдальна хвороба, ускладнена больовим синдромом. Анальний і тазовий біль

 • Вибір оптимального методу лікування пацієнтів з післяопераційними рубцевими деформаціями перианальної області та анального каналу
 • Гемороїдальна хвороба, ускладнена больовим синдромом та анальним спазмом.
 • Застосування технології прошивної гемороїдектомії: ефективність при виконанні без доплерографії
 • Особливості застосування технології прошивної гемороїдектомії HAL-RAR для окремих клінічних ситуацій –
 • Гемороїдектомія з застосуванням сучасних методів лікування
 • Обговорення показів до застосування доплерівського контролю при прошивній гемороїдектомії з мукопексією

Неформатна та хірургічна гастроентерологія

 • Гострий холецистит: патогенез виникнення, сучасні можливості
 • Інтенсивна терапія гострого тяжкого панкреатиту
 • Шлях до лапароскопічної панкреатодуоденальної резекції: етапні досягнення та нові клінічні можливості у мирний та військовий час
 • Ефективність тривалого медикаментозного лікування хронічного холециститу
 • Корекція пост-некротичних та пост-резекційних ускладнень панкреатиту в стаціонарі та амбулаторно
 • Коментар експерта

Метаболічна мозаїка: хірургія та діабет

 • Міжнародні рекомендації IWGDF, ESVS, SVS щодо захворювання периферичних артерій у пацієнтів з цукровим діабетом і виразкою стопи
 • Лікування хронічних ран при цукровому діабеті з використанням місцевої оксигенотерапії під тиском
 • Аналіз ранової мікрофлори в ДОКЛ імені І.І. Мечнікова за 10 років. Куди ми йдемо
 • Погляд на зміну тактики первинної та етапної обробки ран
 • Використання абдомінальної вакуумної терапії на 2 рівні медичного забезпечення бойових дій в Україні – клінічна ефективність раннього застосування методу у впливі на загоєння
 • Нейропатичний біль: теорія складних рішень
 • Ангіосомна реваскуляризація підколінно-гомілкового артеріального сегменту у хворих на діабетичну стопу
 • Зміни інсулінорезистентності після виконання метаболічного оперативного втручання – ілеодуоденопластики
 • Особливості системної запальної відповіді у хворих на цукровий діабет. Корекція стану, інфузійна підтримка.
 • Дерматологічні акценти лікування стопи діабетика

Майстер-клас : парадокси лікування Синдрому Мортарелла

 • Зміна парадигми лікування як умова загоєння виразки Мортарелла
 • Аспекти лікування гіпертонічних виразок
 • Обговорення клінічних рекомендацій. Відповіді на питання з чату.
 • Місцеве лікування хронічних ран – нові можливості

Трансляція за посиланнями:
Перший день https://y2u.be/4Tc_NQS_X5c
Другий день https://y2u.be/U-0Db4fPn_I